Vi
streiker
mot
sosiale
medier
og
krever
tilbakebetalt
lønn
for
samtlige
timer
vi
har
brukt

tjenestene